نکات تخصصی سفر به شهر استانبول

/
شهر استانبول یکی از زیبا ترین شهر های ترکیه است و با جمعیت ۱۴ میلیونی بزرگ ترین شهر ترکیه است. این شهر اولین شهر انتخابی...

آداب و رسوم مردم شهر استانبول

/
سفر به استانبول چیزیست که ۸۰% مردم ایران حداقل یک بار به آن فکر کرده اند ویا از اطرافیان خود در مورد سفر به ترکیه و شهر استانبول...